ของดี. . เชียงดาว

Unseen CHIANGDAO

ของดี. .เชียงดาว

จิบกาแฟดีๆ . หนีความวุ่นวายไปเดินป่า . พักร้อนไปล่องแพ . นอนแช่ออนเซ็นน้ำพุร้อน
ทั้งหมดนี้มี ที่เชียงดาว


product

กลุ่มแม่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน

อำเภอเชียงดาวมีวิสาหกิจชุมชนที่มาจดทะเบียนร้อยกว่าแห่ง สมาชิกเกือบสองพันราย ครอบคลุมสินค้าและบริการแทบทุกประเภท ตั้งแต่ การแปรรูปสินค้าเกษตร ไปจนถึง โฮมสเตย์การท่องเที่ยว

TRAVEL

สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

ภาพ จาก www.thekommon.co/pyramid/2021/12/map_chiangdao_fe-1160×773.jpg, เฟซบุ๊คAshi Guesthouse ChiangDao, kapook.com, https://www.paiduaykan.com/

เมืองแห่งแหล่งเรียนรู้

อำเภอเชียงดาว มีหน่วยงานหลากหลายภาคส่วน ทั้งส่วนกลางและเอกชน ทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริม เยาวชน คนรุ่นใหม่ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ดึงดูดนักท่องเที่ยงมากมาย จึงมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆเกิดขึ้น คืนกำไรให้สังคม ให้ยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมในเชียงดาว เช่น เมืองคอง ล่องแพบ้านสบคาบ บ่อน้ำพุร้อนยางปูโต๊ะ น้ำตกศรีสังวาลย์ เป็นต้น

Travel

สถานที่ท่องเที่ยว