Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดมะม่วง 6 สายพันธุ์

ประกาศผลการประกวดมะม่วง 6 สายพันธุ์ ในงานมหกรรมของดีอำเภอเชียงดาว ปี 2565 (วันมะม่วง) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา