Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต

เกษตรกรมีความประสงค์ใช้สารไกลโฟเซต ให้ลงทะเบียนอบรมผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต สมัครอบรมตามลิงค์ด้านล่าง http://exam_farmer.doa.go.th/doa_sprayer_exam4/public/workflow.php?wfp=WNzNrMmw0ZTR3NDA1ZzRhNHI0bzRmM3E1aTRwNHEzdzNiMjI0ZzJsMzA1&fbclid=IwAR2L_O0Ro8aQx7HhJzYhwzbIgbDNxvBXmfOMBWSROAOrHVqWVceBpt2tdC0

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดมะม่วง 6 สายพันธุ์

ประกาศผลการประกวดมะม่วง 6 สายพันธุ์ ในงานมหกรรมของดีอำเภอเชียงดาว ปี 2565 (วันมะม่วง) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทุกปี

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนการระบาดศัตรูพืช

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เตือนเฝ้าระวัง “โรคที่มากับฝน”

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมของดีอำเภอเชียงดาว (วันมะม่วง)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเข้าร่วมการประกวดผลผลิตมะม่วง จำนวน 6 สายพันธุ์ ใน “งานมหกรรมของดีอำเภอเชียงดาว (วันมะม่วง) ” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาดฟ้าเพียงดาว ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 800 บาทพร้อมเกียรติบัตร และเข้าร่วมการประกวดทำข้าวเหนียวมะม่วง ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาดฟ้าเพียงดาว ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 อำเภอเชียงดาว

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 วันศุกร์ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย พัฒนาคุณภาพมะม่วงเพื่อการส่งออก หมู่ 2 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานนายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ เกษตรอำเภอเชียงดาว ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการ ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรร่วมงานดังกล่าวในครั้งนี้