ข่าวประชาสัมพันธ์

news

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย พัฒนาคุณภาพมะม่วงเพื่อการส่งออก หมู่ 2 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว และ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาร่วมเปิดงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการ ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ACTIVITIES

ข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ

“เฝ้าระวังแมลงดำหนามข้าว”

ขณะนี้พบการเข้าทำลายของแมลงดำหนามข้าว ในพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรเป็นจำนวนมาก โดยแมลงดังกล่าวจะกัดกินเนื้อเยื่อส่วนสีเขียวบริเวณใบข้าวทั้งที่เป็นระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย ทำให้ใบข้าวเสียหาย เป็นรอยไหม้ ทำให้ผลผลิตลดลง

 • หมั่นสำรวจแปลงปลูกข้าวอย่างสม่ำเสมอ
 • กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงนาและคันนา
 • ไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากจนเกินไป
 • ใช้สารกำจัดฉีดพ่น เช่น ฟิโปรนิล หรือ คลอไทอะนิดีน อัตราตามที่ฉลากแนะนำ
 • หากพบการระบาด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อขอคำแนะนำในการควบคุมการระบาด

“เตือนเกษตรกร ฝนทิ้งช่วง”

แจ้งเตือนเกษตรกรใน 56 จังหวัด วางแผนรับมือฝนทิ้งช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ปี 2565

 • ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
 • แนะนำเกษตรกรให้ปลูกพืชอายุสั้น และสร้างแหล่งกักเก็บสำรองน้ำเพื่อการเกษตร
 • ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง

“ประกวดทำข้าวเหนียวมะม่วง”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดทำข้าวเหนียวมะม่วง ใน”งานมหกรรมของดีอำเภอเชียงดาว (วันมะม่วง) ” วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาดฟ้าเพียงดาว

 • ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • ทีมละไม่เกิน 2 คน
 • ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 15.00 – 15.30 น.

“ประกวดผลผลิตมะม่วง 6 สายพันธุ์”

เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเข้าร่วมการประกวดผลผลิตมะม่วง จำนวน 6 สายพันธุ์ใน”งานมหกรรมของดีอำเภอเชียงดาว (วันมะม่วง) ” วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาดฟ้าเพียงดาว

 • ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 800 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.
 • เกษตรกร 1 รายสามารถส่งผลผลิตประกวดได้ไม่เกิน 3 ชุดต่อ 1 พันธุ์